Các Khóa Học Trên Mạng


Khóa Học “Mục Vụ Trong Hội Thánh”

Nếu Chưa Có Tài Khoản (Account), Xin Bấm Vào ĐÂY Để Tạo Tài Khoản
Nếu Đã Có Tài Khoản, Xin Bấm Vào ĐÂY Để Login


Khóa Học “Vui Thích Học Lời Chúa”

Nếu Chưa Có Tài Khoản (Account), Xin Bấm Vào ĐÂY Để Tạo Tài Khoản
Nếu Đã Có Tài Khoản, Xin Bấm Vào ĐÂY Để Login


Lớp Học “Giáo Lý Căn Bản” | Basic Doctrines Course

Chúc mừng bạn đã tin nhận Chúa và trở thành con của Chúa. Ước mong qua các bài về Niềm Tin Căn Bản bạn biết thêm về một số vấn đề cần thiết cho cuộc sống tâm linh. Qua các bài học nầy, đức tin của bạn sẽ được vững vàng để sẵn sàng sống cho Chúa. 


Khóa Học “Môn Đồ Của Chúa Giê-xu”

Bạn đã tin nhận Chúa và muốn có một cuộc sống sung mãn trong Chúa Giê-xu?
Bạn muốn trở thành môn đồ trung tín của Chúa Giê-xu?
Bạn muốn tăng trưởng đức tin trong Chúa?
Bạn muốn có kiến thức căn bản về Kinh Thánh để tiếp tục học và áp dụng Lời Chúa một cách hữu hiệu?  
Bạn có các câu hỏi về Niềm Tin Cơ Đốc?


Xin email về info@sanjosebac.org để biết thêm chi tiết về khóa học này.


Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế”

Chương trình Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” dành cho tất cả quý tín hữu có lòng yêu mến Lời Chúa và muốn hiểu thêm về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khoảng thời gian Ngài sống và giảng dạy trên đất. Đặc biệt chương trình này cũng giúp đào tạo và huấn luyện những người phục vụ Chúa. Tài liệu “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” được dùng trong Chương Trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng, do văn phòng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ chuyển ngữ và ấn hành.

Bộ sách Cuộc Đời Chúa Cứu Thế gồm 6 quyển được chia ra làm 6 khoá học liên tiếp. Xin email về info@sanjosebac.org để biết thêm chi tiết về khóa học này.